Yhdessä olemme enemmän!

Osallistua voi monella tavalla

Yhdistykset tarvitsevat toimiakseen sekä aineellista että henkistä tukea. Järjestötoiminnan luonteeseen kuuluu olennaisena osana vapaaehtoisuus ja sama koskee myös toiminnan tukemista. Helpoimmillaan yhdistyksen tukeminen onnistuu jäseneksi liittymällä, jolloin jäsenmaksun myötä annetaan yhdistykselle taloudellista tukea. Jäsenyyteen voi myös liittyä erilaisilla tasoilla toteutettua vapaaehtoista osallistumista yhdistyksen tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Myös yhdistyksen tuottamia maksullisia palveluita käyttämällä tuetaan välillisesti toimintaa, sillä toimintojen maksutuotot ovat osa järjestötoiminnan tulorahoitusta.

"Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia varoja toimintaansa järjestämällä rahankeräyksiä ja arpajaisia." MLL:n Ikaalisten yhdistyksen säännöt, 5§.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi sääntöjensä perusteella vastaanottaa rahalahjoituksia ja testamentteja. Lahjoitukset ovat pitkällä aikavälillä auttaneet merkittävästi yhdistystä ylläpitämään monipuolista toimintaa. Lahjoituksen voi osoittaa johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai yleislahjoituksena, jolloin yhdistys päättää itse, kuinka lahjoitus kohdennetaan.

Testamenttilahjoituksissa tulee osoitus mainita selvästi, jotta lahjoitus kohdentuu juuri sille yhdistykselle ja alueelle, jolle testamentin jättäjä haluaa, esimerkiksi "MLL:n Ikaalisten yhdistys ry" tai "Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ikaalisten yhdistys ry".

Lahjoitusasioissa pyydämme olemaan yhteydessä yhdistyksen Hanna Saineeseen tai kunniapuheenjohtaja Mirja Hanhikankaaseen


Lue lisää jäseneduistamme!