Tukioppilastoiminta Ikaalisten yläasteella

Tukioppilastoiminta on kuulunut yhdistyksen toimintaan 1970-luvulta jatkuen edelleen vilkkaana. Tukioppilastoiminta on MLL:n kehittämä, yläkoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilaat ovat tavallisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden tukena. 

Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Nuoret järjestävät yhdessä tapahtumia ja yhteisöllistä toimintaa, jotka lisäävät myös vastuunottoa ja vaikuttamismahdollisuuksia koulussa. Tukioppilaan tärkein tehtävä on omalla esimerkillään luoda myönteistä henkeä ja vaikuttaa asioihin. 

Koulukiusaamiseen puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä vertaisten tuki on avainasemassa. Ikaalisten yhteiskoulussa toimii tällä hetkellä 12 tukioppilasta, jotka ovat olleet jo viime keväästä mukana keventämässä uusien oppilaiden siirtymistä yläkouluun. Joka kevät yhteiskoulussa haetaan kahdeksasluokkalaisten keskuudesta uusia, luotettavia ja koulumyönteisiä nuoria mukaan toimintaan.