MLL valtakunnallisesti

MLL valtakunnallisesti


Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin ja valtakunnallinen kansalaisjärjestö, johon kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita. MLL:n päätehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

MLL:a on yli 93 000 jäsentä ja 565 paikallisyhdistystä ympäri Suomea. Paikallisyhdistysten toimintaa tukee 10 piirijärjestöä.  MLL:n paikallisyhdistykset tarjoavat kaikenikäisille mahdollisuuden osallistua toimintaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa.

MLL tekee yhteistyötä koti- ja ulkomaisten järjestöjen, yhteisöjen ja verkostojen kanssa. Liiton keskustoimisto pitää yhteyksiä ministeriöihin, viranomaisiin ja järjestöihin, piirit ja paikallisyhdistykset paikallisiin tahoihin.

Vaikutamme


MLL vaikuttaa lapsi- ja perhepoliittiseen päätöksentekoon. MLL pitää aktiivisesti yhteyttä eduskuntaan, ministeriöihin, lapsiasiainvaltuutettuun, tutkijoihin, muihin järjestöihin ja mediaan. MLL muistuttaa, että päätöksenteossa on otettava huomioon lapsen oikeudet ja arvioida päätösten lapsivaikutukset.


Kuuntelemme


Lapset ja nuoret voivat soittaa maksutta, nimettömänä, ja luottamuksellisesti MLL:n Lasten ja nuorten puhelimeen tai kirjoittaa Nuortennetin kirjepalveluun. Vanhemmat puolestaan voivat soittaa nimettömänä ja luottamuksellisesti Vanhempainpuhelimeen tai kirjoittaa Vanhempainnetin kirjepalveluun. Yhteydenottoihin vastaavat koulutetut vapaaehtoiset. 

Rakennamme hyvinvointia


Pyrimme vähentämään lasten ja nuorten kiusaamista, yksinäisyyttä, päihteiden käyttöä ja syrjäytymistä. Tuotamme kouluille materiaalia, ylläpidämme tukioppilastoimintaa ja tuemme kotien ja koulujen mediakasvatusta.


Yhdistämme


Perhekahviloissamme pienten lasten vanhemmat tutustuvat toisiin samassa elämäntilanteessa olevia. Kerhot tarjoavat mukavaa tekemistä niin lapsille kuin vanhemmille. Kylämummina ja -vaarina voi käyttää aikaansa lasten seurassa.


Autamme ja neuvomme


MLL kouluttaa ja välittää perheisiin tilapäistä lastenhoitoapua. Koulutamme tukihenkilöitä pienten lasten perheisiin sekä kehitämme yhdessä neuvoloiden kanssa uusia tapoja tukea vanhempia. Vanhempainnettiin olemme koonneet laajan tietopaketin 0-18 -vuotiaiden kasvusta ja kehityksestä. Tuotamme oppaita lasten terveen kehityksen tueksi. Oppaita jaetaan neuvoloissa.


MLL:n päämäärät


  • Lapsi on osallinen ja näkyvä yhteiskunnan jäsen.
  • Jokaisella lapsella on hyvä, onnellinen ja turvallinen kasvuympäristö.
  • Vanhemmuus ja yhteinen kasvatustyö saavat arvostusta ja tukea.
  • Vapaaehtoistyö, toisen auttaminen, välittäminen ja yhteisen vastuun kantaminen ovat yhteiskunnan näkyviä arvoja.
  • Lapsuuden tueksi vahvistuu sukupolvien ketju.

MLL:n arvot


  • lapsen ja lapsuuden arvostus
  • yhteisvastuu
  • inhimillisyys
  • suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus
  • ilo