Yhteistyö

MLL:n Ikaalisten yhdistys tekee yhteistyötä mm. kaupungin, seurakunnan, koulujen ja päiväkotien kanssa. 

Yhteistyö Ikaalisten kaupungin kanssa 

MLL:n Ikaalisten yhdistys on aktiivinen toimija lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tuottajana. Teemme saumatonta yhteistyötä kaupungin kanssa esimerkiksi osallistumalla erilaisiin kaupungin tilaisuuksiin. Saamme kaupungilta tiloja veloituksetta käyttöömme erilaisia tapahtumia varten. 

Tukioppilastoiminta 

Tukioppilastoiminta on kuulunut yhdistyksen toimintaan 1970-luvulta jatkuen edelleen vilkkaana. Tukioppilastoiminta on MLL:n kehittämä, yläkoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilaat ovat tavallisia oppilaita, jotka koulutetaan toimimaan nuorempien oppilaiden tukena. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa. Nuoret järjestävät yhdessä tapahtumia ja yhteisöllistä toimintaa, jotka lisäävät myös vastuunottoa ja vaikuttamismahdollisuuksia koulussa. Tukioppilaan tärkein tehtävä on omalla esimerkillään luoda myönteistä henkeä ja vaikuttaa asioihin. Koulukiusaamiseen puuttumisessa ja ennaltaehkäisyssä vertaisten tuki on avainasemassa. Ikaalisten yhteiskoulussa toimii tällä hetkellä 12 tukioppilasta, jotka ovat olleet jo viime keväästä mukana keventämässä uusien oppilaiden siirtymistä yläkouluun. Joka kevät yhteiskoulussa haetaan kahdeksasluokkalaisten keskuudesta uusia, luotettavia ja koulumyönteisiä nuoria mukaan toimintaan. 

Neuvolayhteistyö 

Yhteistyö neuvolan kanssa on vilkasta. Neuvolan kautta jaetaan vauvalahja jokaiselle uudelle syntyvälle ikaalilaiselle lapselle. Neuvolassa kerrotaan MLL:n toiminnasta kuten perhekahviloista ja jaetaan myös kutsu käynnille perhekahviloihin. 

Yritysyhteistyö 

Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä ikaalilaisten yritysten kanssa ja kutsuu yrityksiä myös osallistumaan toimintaan. Useat ikaalilaiset yritykset tukevat MLL:n toimintaa mm. tavaralahjoituksin ja osallistumalla tapahtumiimme. Paikalliset leipomot lahjoittavat leivät Perhekahvilaan joka viikko. Monista ikaalilaisista yrityksistä saa jäsenalennusta MLL:n jäsenkorttia näyttämällä. Teemme yhteistyötä myös lähialueiden muiden yhdistysten kanssa. 

Yhteistyö MLL:n Hämeen piirin kanssa